artroskopia (staw łokciowy, ramienny, biodrowy, kolanowy), miniartrotomia,
stabilizacja stawu kolanowego po zerwaniu więzadła krzyżowego przedniego - TTA, metoda szwu bocznego (zewnątrztorebkowa), TPLO,

symfizjodeza (zabieg o charakterze zapobiegawczym wykonywany u młodych psów z podejrzeniem dysplazji stawów biodrowych),
chirurgia nawykowego zwichnięcia rzepki - pogłębienie rowka bloczka kości udowej, transpozycja guzowatości kości piszczelowej,
stabilizacja złamań - osteosynteza za pomocą wkrętów i płytek, stabilizacja zewnętrzna
iniekcje dostawowe: kwas hialuronowy, osocze bogatopłytkowe (PRP)

Ortopedią oraz chirurgią kości i stawów zajmuje się u nas lek. wet. Jan Dąbrowski