wszystkie zabiegi przeprowadzane są w znieczuleniu infuzyjnym lub wziewnym, pod kontrolą anestezjologa, przy stałym monitoringu akcji serca, oddechu i natlenowania organizmu (pulsoksymetr), suplementacja tlenem

- chirurgia skóry i tkanek miękkich: guzy nowotworowe, plastyka ran i fałdów.
- chirurgia ucha: krwiaki, częściowa i całkowita resekcja kanału słuchowego.
- chirurgia oka i powiek: ektropium i entropium, udrożnienie kanalików nosowo-łzowych, repozycja wypadniętego gruczołu trzeciej powieki, nowotwory powiek i gałki ocznej
- korekcja zespołu brachycefalicznego - skracanie podniebienia miękkiego i poszerzenie skrzydełek nosa
- chirurgia klatki piersiowej: przepuklina przeponowa, nowotwory płuc
- chirurgia jamy brzusznej: ciała obce w przewodzie pokarmowym, resekcje jelit, gastropeksja (umocowanie żołądka do ściany jamy brzusznej w przypadku ostrego rozszerzenia i skrętu żołądka), splenektomia, nefrotomia, przepukliny
- chirurgia układu moczowego i rozrodczego: cystotomia, cystolitomia, wyszycie cewki moczowej, ropomacicze, cięcie cesarskie, plastyka krocza, sterylizacje, kastracje
- amputacje palców, kończyn w przypadku nowotworów, wypadków samochodowych