W formie doustnej (tabletka, pasta),
Spot-on (nakrapianie na skórę), iniekcyjne