Stosujemy dwa rodzaje ciśnieniomierzy: aparat mierzący ciśnienie metodą oscylometryczną stosowany podczas znieczuleń oraz Sonomed – metoda dopplerowska – złoty standard w medycynie kotów.