Dzięki ucyfrowieniu pozwala na długie zapisy EKG, które porównywalne są do zapisów holterowskich.