Wykonujemy badanie moczu na miejscu: test paskowy, ciężar właściwy (refraktormetr), stosunek białka do kreatyniny oraz ocenę osadu moczu, wysyłamy próbki do laboratorium zewnętrznego (posiew)